Bliv medlem af JCI Skive

 

Udbyttet af JCI Skive

Det kræver noget af medlemmerne at opnå personlig og ledelsesmæssig udvikling, men erfaringsudveksling på tværs af brancher, nye kontakter og personlige venskaber er også en del af udbyttet. JCI udgør derfor også et godt og virkningsfuldt netværk, der kan være til gavn for medlemmerne gennem mange år.

Udbyttet af medlemskabet af Junior Chamber International står stort set i direkte forhold til den indsats, der bliver gjort af det enkelte medlem. Det skyldes naturligvis, at der er en så høj grad af “learning by doing” i organisationen. Det er derfor en afgørende forudsætning for medlemskab, at man har noget at give de andre medlemmer, og at man er klar til aktivt at deltage i de aktiviteter, der arrangeres i afdelingen, regionen og på landsplan. JCI ynder selv at betegne sig som det bedste forum for ledermæssig og personlig udvikling.

Hvordan bliver du medlem?

Har JCI Skive har fanget din interesse, har du mulighed for at deltagesom gæstemedlem i en periode for at se, om JCI er noget for dig.

Vi mødes altid den 2. mandag i måneden – på nær juli og december.

Kontakt JCI Skive